ภาพกล้องวงจรปิดที่ไม่ได้เปิด WDR

ภาพกล้องวงจรปิดย้อนแสงที่จำหน่ายทั่วไปตามท้องตลาดทั่วไป